Materiál a výroba

Podstatou svařování plastů POLYSTONE od německé firmy Roechling Plastics je skutečnost, že plasty působením tepla měknou a se zvyšující se teplotou přecházejí v taveninu, kterou je možné vzájemně spojovat. V této fázi svařování musí dojít ke vzájemnému tlaku natavených ploch proti sobě, aby došlo k promísení makromolekul ve spoji. Následným pozvolným ochlazováním spojovaných materiálů bez jakéhokoliv urychlování dochází k obnovení pevnostní struktury spojovaných materiálů. Vzniká tak nerozebíratelný svařovaný spoj o vysoké pevnosti.

Pro odborné provedení a kvalitu svárů platí závazné normy a naši výrobní pracovníci se pravidelně účastní školení a obnovování svářečských průkazů v oboru svařování termoplastických hmot.

Svářet POLYSTONE lze v podstatě několika způsoby. Od těch jednodušších za pomocí horkovzdušných dmychadel, přes extruzní svařovací stroje až po elektronicky CNC řízené a ovládané svařovací automaty. Z jejich obsluhy je vyloučen chybující lidský faktor. Pracovníci pouze vkládají svařovaný materiál do pneumatického upínacího stolu a CNC elektronika řídí celý proces svařování. Tento způsob preferujeme je u nás využíván v maximální možné míře.

V lednu 2010 jsme byli jediná firma v ČR, která disponovala svařovací délkou 5200mm s obsluhou CNC.

Tento stroj provádí strojově přesné a neznatelné sváry, o které se nezachytávají žádné nečistoty. Toto oceníte při provozování samotného bazénu, kdy se Vám mohou na dně bazénu, u jiných typů svárů, hromadit nečistoty. Působí to pak nevzhledně a kazí to dojem z jinak čistého bazénu.

Naše firma realizuje dodávky a montáže plastových bazénů v těchto odstínech materiálu - SVĚTLE MODRÁ, BÍLÁ a SVĚTLE ŠEDÁ.

Z původně pouze světle modrého materiálu se čím dál větší oblibě těší právě bazény bílé, kterých už v současné době produkujeme cca 20% z celkové roční produkce. Všechny materiály mají kompletní UV stabiliazaci a jsou testovány na odolnost vůči působení chemických látek běžně používaných v bazénu. Zajímavé je, že po napuštění bazénu vodou se kompletně změní barevný odstín. Posuďte sami, vedle sebe je vždy fotografie prázdného bazénu a pak stav po napuštění bazénu vodu.

Chci zdarma kalkulaci

Bazény se dále dělí

On-line kalkulace

Ohlasy zákazníků

Dobrý den,
velmi rádi ohodnotíme spolupráci s Vaší firmou. Ihned na začátku výběru firmy pro realizaci bazénu nás zaujaly velmi přehledně zpracované internetové stránky Vaší společnosti, kde jsme využili nabídky pro zpracování cenové kalkulace, která nám byla obratem zaslána. Dodané technické podklady byly velmi srozumitelné a...

Machálková, Hrušky

více zákazníků