Informace o zpracování osobních údajů pro účely kontaktování, uzavření a splnění smlouvy

Společnost URBÁNEK, s.r.o. pro účely kontaktování, případně uzavření a splnění smlouvy a pro splnění své právní povinnosti získává od fyzické osoby, která je účastníkem této smlouvy, osobní údaje ke zpracování. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Zpracováváme tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa a adresu místa realizace díla, pokud se nachází jinde, než na adrese trvalého pobytu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování, jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme ani nezpracováváme citlivé údaje (národnost, rasa, náboženství, zdravotní stav a sexuální orientace).

Žádné Vaše údaje neposkytujeme jiným osobám, mimo osob, které pro nás zpracovávají zákonné povinnosti (účetní, daňoví poradce).

Vaše osobní údaje, ať již jsou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování Vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme archivovat po nezbytně nutnou dobu, po kterou bude probíhat realizace smlouvy a následujících nároků, které z ní vyplývají, nejdéle však 10 let od realizace Smlouvy.

Pokud nebudeme mít důvod nakládat s Vašimi osobními údaji, Vaše osobní údaje vymažeme a zlikvidujeme.

Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme. Dále můžete podat námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, vymazání nebo omezení. Email pro vyřízení Vašich požadavků je bana@bana.cz

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez Vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

Ostatní výrobky

On-line kalkulace

Ohlasy zákazníků

Firmu BAZÉNY URBÁNEK s.r.o. mohu z vlastní zkušenosti všem doporučit. A to nejen za ochotné a profesionální jednání při plánování ,stavbě a dodání bazenu a technologie. Obzvláště si cením přístupu při následném servisu, který se týká všech záležitostí kolem jarního spouštění, podzimního zazimování a nejrůznějších problémů běžného provozu...

Dr. Jaroslav Úlehla, Radějov

více zákazníků