Materiál a výroba

Podstatou svařování plastů POLYSTONE od německé firmy Roechling Plastics je skutečnost, že plasty působením tepla měknou a se zvyšující se teplotou přecházejí v taveninu, kterou je možné vzájemně spojovat. V této fázi svařování musí dojít ke vzájemnému tlaku natavených ploch proti sobě, aby došlo k promísení makromolekul ve spoji. Následným pozvolným ochlazováním spojovaných materiálů bez jakéhokoliv urychlování dochází k obnovení pevnostní struktury spojovaných materiálů. Vzniká tak nerozebíratelný svařovaný spoj o vysoké pevnosti.

Pro odborné provedení a kvalitu svárů platí závazné normy a naši výrobní pracovníci se pravidelně účastní školení a obnovování svářečských průkazů v oboru svařování termoplastických hmot.

Svářet POLYSTONE lze v podstatě několika způsoby. Od těch jednodušších za pomocí horkovzdušných dmychadel, přes extruzní svařovací stroje až po elektronicky CNC řízené a ovládané svařovací automaty. Z jejich obsluhy je vyloučen chybující lidský faktor. Pracovníci pouze vkládají svařovaný materiál do pneumatického upínacího stolu a CNC elektronika řídí celý proces svařování. Tento způsob preferujeme je u nás využíván v maximální možné míře.

V lednu 2010 jsme byli jediná firma v ČR, která disponovala svařovací délkou 5200mm s obsluhou CNC.

Tento stroj provádí strojově přesné a neznatelné sváry, o které se nezachytávají žádné nečistoty. Toto oceníte při provozování samotného bazénu, kdy se Vám mohou na dně bazénu, u jiných typů svárů, hromadit nečistoty. Působí to pak nevzhledně a kazí to dojem z jinak čistého bazénu.

Chci zdarma kalkulaci

Bazény se dále dělí

On-line kalkulace

Ohlasy zákazníků

Jsem velmi spokojen s přístupem firmy Urbánek s.r.o. Jak při realizaci a výstavbě bazénu a také  pomoci při prvním zazimování  tak  při informačních radách v případě potřeby v průběhu provozu.

Spokojený zákazník
Hušek Vladimír, Brno

více zákazníků